Värme

Gavlegårdarnas bostäder ska som lägst hålla 21 grader.

Våra bostäder värms med fjärrvärme från Gävle Energi. Här kan du se hur fjärrvärme fungerar.

Vid snabba väderomslag kan temperaturen höjas eller sänkas tillfälligt. Du kan själv reglera värmen med termostaten på elementet. Tänk på att inte placera möbler eller tunga gardiner framför elementen.

Om bostaden känns kall och dragig, kan detta bero på att friskluftsventilerna eller fläkten är felaktigt inställda. Kontrollera att de är öppna, rengjorda och inställda i normalläge.

 

Läs mer om hur värmen i din bostad fungerar och hur du mäter den!

Kontakta oss om du inte kan få ett bra inomhusklimat.

Gavlegårdarnas bostäder ska som lägst hålla 21 grader.