Vad får förvaras i garaget

Tänk på att ditt garage endast är avsett för bilen och tillhörande vinter- och/eller sommardäck. Det är viktigt att inte använda garaget som extra förråd. Skulle det börja brinna är risken mycket stor att man inte får ut någon ersättning för de saker som inte får förvaras där eftersom det inte är tillåtet. Man får heller inte utföra reparationer och underhåll på sina fordon i garaget eller på parkeringsplatsen. Ej heller förvara eller arbeta med brandfarliga vätskor eller gastuber.

Tänk på att ditt garage endast är avsett för bilen och tillhörande vinter- och/eller sommardäck. Det är viktigt att inte använda garaget som extra förråd. Skulle det börja brinna är risken mycket stor att man inte får ut någon ersättning för de saker s...