Sopsortering

I våra bostadsområden finns särskilda återvinningsrum för hushållsavfall.

Sortera avfallet enligt symbolerna som finns på kärlen i återvinningsrummet:

  • Brännbart avfall
  • Tidningar
  • Förpackningar av metall
  • Glas
  • Plast
  • Papper
  • Komposterbart avfall

Ditt komposterbara avfall samlar du i en speciellt anpassad papperspåse, påsarna hämtar du i återvinningsrummet. Se detaljerade anvisningar i ditt återvinningsrum, eller på gastrikeatervinnare.se

I våra bostadsområden finns särskilda återvinningsrum för hushållsavfall.