Parkering

Gavlegårdarna äger marken inom våra bostadsområden. Det är vi som ser till att parkeringsbestämmelserna följs, bevakningen sköts av ett vaktbolag.

Om fordon är felparkerade tar vi ut en kontrollavgift. Parkera därför alltid inom markerade bilplatser, följ anvisningar på skyltar inom området och tala om för dina gäster var de kan parkera. Ditt fordon får stå parkerat på Gavlegårdarnas parkeringar i max 72 timmar. Om du står längre får du p-böter. Behöver du tillfälligt parkera bilen längre än 72 timmar, kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd hos Kundcentrum.

Gavlegårdarna äger marken inom våra bostadsområden. Det är vi som ser till att parkeringsbestämmelserna följs, bevakningen sköts av ett vaktbolag.