Överlåtelse

Det är i princip inte tillåtet att överlåta sin bostad till en annan person, men det finns några undantag.

Till exempel:
• överlåtelse vid skilsmässa/separation och bodelning
• överlåtelse till närstående
• överlåtelse vid dödsfall

Rätten att överlåta ett hyresavtal regleras i Hyreslagen. Observera att Gavlegårdarna bara prövar ansökan en gång, det är därför viktigt att du tydligt beskriver dina skäl och bifogar alla handlingar som styrker dina skäl.
 
Läs mer i blanketten om ansökan av överlåtelse.

Det är i princip inte tillåtet att överlåta sin bostad till en annan person, men det finns några undantag.