Motorvärmare

Kom ihåg att motorvärmaruttagen har en maxgräns på 650 watt.

Överskrider du den gränsen, t ex genom att även ansluta en kupévärmare, finns risken att säkringen går och då drabbas även dina motorvärmargrannar.

Har du en bensin- eller dieselvärmare i din bil och har den parkerad i garage, måste du läsa informationen från tillverkaren av värmaren. Bränslevärmare får endast användas utomhus och inte i garage.

Kom ihåg att motorvärmaruttagen har en maxgräns på 650 watt.