Hyran

Hyran ska betalas i förskott, en månad i taget. På din hyresavi kan du se när den ska vara betald.

Vad händer om jag är sen med hyran?

Intrum Justitia sköter kravverksamheten åt Gavlegårdarna. De skickar ett inkassokrav med inbetalningskort till hyresgästen som inte har betalat hyran i tid.

Betalas inte hela skulden, lämnas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

Hur gör jag om jag är sen med hyran?

Kontakta Intrum Justitia om du fått brev från dem, tel 08-616 77 20. Gavlegårdarnas kundcentrum nås vardagar på tel 026-17 27 00 eller via e-post

Betala i tid - det lönar sig

En för sent inbetald hyra som inte åtgärdas kan leda till dessa kostnader:

Inkassoavgift till Intrum Justitia 180:-

Ansökningskostnad Kronofogden 720:-

Delgivningskostnad  1 100:-

Avhysningskostnad 600:-

Summa extra kostnader utöver själva hyran och räntekostnaden:  2 600:-

Hyran ska betalas i förskott, en månad i taget. På din hyresavi kan du se när den ska vara betald.