Andrahandsuthyrning

Du som är hyresgäst hos Gavlegårdarna kan, om du har tillstånd, få hyra ut lägenheten i andra hand.

Vi kan godkänna andrahandsuthyrning under ett år om anledningen t ex är att du ska studera eller prova ett nytt arbete på annan ort eller i ett annat land. Om du efter det fortfarande har behov att hyra ut i andra hand kan du ansöka om att hyra ut ytterligare 11 månader. Även då ska ansökan och intyg lämnas in.

Så här går det till när du ansöker om att hyra ut i andrahand:

  • Fyll i ansökningsblankett för andrahandsuthyrning samt ordna intyg på arbete eller studier på annan ort eller i annat land.
  • Skicka in ansökan komplett med intyg till Gavlegårdarna.
  • Ansökan handläggs av Gavlegårdarna. Normal handläggningstid är ca fyra veckor.
  • Beslut skickas.

Observera att andrahandshyresgästen inte kan ta över avtalet efter avslutad andrahandsuthyrning.

Du behåller ansvaret för bostaden

Tänk på att det fortfarande är du som har ansvaret för bostaden, inte den du hyr ut till. Det är viktigt att du tecknar ett hyresavtal mellan dig och andrahandshyresgästen, dessa avtal finns att köpa hos bokhandlare.

Du som är hyresgäst hos Gavlegårdarna kan, om du har tillstånd, få hyra ut lägenheten i andra hand.