Husdjur

Det är tillåtet att ha husdjur som hundar, katter, fiskar och fåglar i Gavlegårdarnas bostäder. Du har inte rätt att hålla giftormar eller kräldjur som kan framkalla fara för andra inom fastigheten. Tillstånd krävs även om du vill ha många husdjur.

 Dina djur får inte orsaka störande ljud eller lukt inomhus. Kattsand och smådjursströ kastas i de brännbara hushållssoporna. Du är också ansvarig för att ta hand om avföring från ditt djur utomhus. Se även till att din katt inte kissar i t ex sandlådor.

Tänk på att störningar som lukt och oljud, närboendes allergi eller rädsla för vissa djur kan vara ett tillräckligt starkt skäl för att neka dig att ha kvar djuren i bostaden.

Det är tillåtet att ha husdjur som hundar, katter, fiskar och fåglar i Gavlegårdarnas bostäder. Du har inte rätt att hålla giftormar eller kräldjur som kan framkalla fara för andra inom fastigheten. Tillstånd krävs även om du vill ha många husdjur.