Gården

Använd gärna gården och gårdens gräsmattor för lek, spel och gemensamma aktiviteter, men inte för parkering av fordon.

För att vi ska kunna klippa gräset utan hinder får du inte lämna leksaker, möbler och liknande framme.
På gården är det inte tillåtet att ställa upp pool, studsmatta eller liknande.

Använd gärna gården och gårdens gräsmattor för lek, spel och gemensamma aktiviteter, men inte för parkering av fordon.