Förvaringsutrymmen

En del av våra hus har vindsförråd, andra har källarförråd.

Använd det förråd som hör till din lägenhet, det är oftast märkt med ditt lägenhetsnummer. Se till att du har ett godkänt lås på dörren. Titta gärna till ditt förråd med jämna mellanrum för att upptäcka eventuell skadegörelse.

Gångar och trappor i källar- och vindsutrymmen är viktiga utrymningsvägar och får inte användas för uppställning av möbler, vagnar, cyklar och liknande.

För allas säkerhet får du inte förvara brandfarliga ämnen i förrådet.

Tips! Ställ inte saker direkt på golvet. Gärna på en hylla 5-10 cm upp från golvet. Detta för att vattenskador oftast börjar i källare och då underviker du att dina saker blir förstörda.

En del av våra hus har vindsförråd, andra har källarförråd.