Byta bostad

Om du har hittat någon att byta bostad med kontaktar ni Kundcentrum som har en speciell blankett för bostadsbyte. Den måste undertecknas av båda parter och lämnas/skickas in till oss minst en månad före bytet.

Ett direktbyte ska alltid godkännas av Gavlegårdarna och nya hyreskontrakt undertecknas. Om det inte finns något särskilt skäl till direktbytet kan Gavlegårdarna neka det.

Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan bostaden/bostäderna sägas upp enligt hyreslagen § 42. Läs noga igenom villkoren för direktbytet på medföljande ansökan. Den du byter med behöver inte bo hos Gavlegårdarna.
Observera att garage och parkeringsplatser inte ingår i ett direktbyte, enbart bostaden!

Så här gör du om du hittat någon att byta bostad med:

Fyll i vår blankett för direktbyte och lämna den till Kundcentrum. Observera att den ska fyllas i av både dig och den du ska byta bostad med och lämnas till Gavlegårdarna. Ansökan tar cirka en månad att behandla och sedan kan bytet ske till ett kommande månadsskifte. Det betyder att ansökan behöver ske minst två månader innan det tänkta bytesdatumet.

I samband med bytet nollställs dina köpoäng.

Hemförsäkring

För att få teckna nytt hyreskontrakt med Gavlegårdarna måste du ha gällande hemförsäkring.

 

Om du har hittat någon att byta bostad med kontaktar ni Kundcentrum som har en speciell blankett för bostadsbyte. Den måste undertecknas av båda parter och lämnas/skickas in till oss minst en månad före bytet.