Betala hyra

Senast den 15:e i varje månad skickar vi våra hyresavier till posten.

De levererar dem sedan till alla våra hyresgäster inom tre dagar. För att underlätta för dig att betala hyran erbjuder vi också tjänsterna autogiro och e-fakturering. 

Betalas inte hyran i tid skickas automatiskt ett inkassokrav ut (enligt 5 § Inkassolagen). Är hyran fortfarande inte betald efter en månad skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten, som för ärendet vidare. Tänk på att regelbunden sen inbetalning kan innebära uppsägning.

Senast den 15:e i varje månad skickar vi våra hyresavier till posten.