Avhysning

Vi kan i vissa fall tvingas säga upp boende från våra bostäder. Det sker när den boende uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler eller missbrukar sitt hyresavtal.

När vi säger upp en hyresgäst är vi också skyldiga att meddela detta till socialtjänsten. Att inte betala hyran är ett exempel på grund för avhysning.

När du som hyresgäst blivit avhyst dröjer det två år innan du kan få en ny bostad hos Gavlegårdarna. Vi gör då en ny prövning enligt våra kriterier för uthyrning.

Vi kan i vissa fall tvingas säga upp boende från våra bostäder. Det sker när den boende uppenbart och upprepade gånger bryter mot våra ordningsregler eller missbrukar sitt hyresavtal.