Tillsammans bygger vi området Godisfabriken!

Pga tekniska problem förlänger vi anmälningstiden till tisdag 25 april!

Arkitektritad bild av Läkerolområdet

AB Gavlegårdarna bjuder in byggherrar och intressenter som tillsammans med oss vill vara med och skapa en av Sveriges just nu intressantaste stadsdelar. Projektet Godisfabriken, det vill säga Läkerols gamla godisfabrikstomt, omvandlas nu från industrimark till ett attraktivt och centralt boende för framtiden.

Det goda läget i staden och de många stadsbyggnadskvaliteterna gör Läkeroltomten till ett unikt stadsbyggnadsprojekt, inte bara i Gävle utan också i hela Sverige.
Läkerols rika historia får åter chans att lyftas upp och göras till en del av Gävle tillsammans med nya funktioner, möjligheter och god arkitektur.

Välkommen att vara med på denna spännande resa!

Stadsbyggnadsprocessen

Under 2016 tog Gavlegårdarna tillsammans med Gävle kommun och Nyréns Arkitektkontor fram ett stadsbyggnadskoncept och en strukturplan för utveckling av Läkeroltomten. Ett kvalitetsprogram arbetas fram i syfte att synliggöra och säkerställa områdets kvaliteter.

Projektet är nu inne i skedet att finna framsynta exploatörer och byggherrar som vill vara med och utveckla Läkeroltomten, eller Godisfabriken som vi kallar den, inför detaljplanens antagande senare i år.

Intresseanmälan måste vara oss tillhanda senast tisdag 25 april 2017.

 

DOKUMENT FÖR NEDLADDNING

Program Intresseanmälan Godisfabriken LADDA NED


Kvalitetsprinciper LADDA NED
Utvärderingsmall LADDA NED
Plankarta Läkerol A1 LADDA NED
Solstudier Godisfabriken LADDA NED


Bullerutredning LADDA NED

Dagvattenhantering LADDA NED

Trafikalstring LADDA NED

Riskbedömning LADDA NED
Antikvarisk förundersökning LADDA NED

Parkeringstal LADDA NED
Geoteknisk undersökning LADDA NED 


Frågor och insändande av intresseanmälning: godisfabriken@gavlegardarna.se