Gästrike Vatten testar brunnar med rök!

Gästrike Vatten inventerar dagvattenanslutningar på Söder i Gävle under vecka 18-22. Arbetet utförs på vardagar klockan 7- 16.

Som en viktig del i undersökningen tillförs ofarlig rök i ledningsnätet utanför huset vilket innebär att rök kommer upp genom stuprör och brunnar så att de kan se att anslutningarna fungerar.

Gästrike Vatten utför arbetet för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det kan ta hand om stora regnmängder.