Ekonomi

Gavlegårdarna omsätter över 1 miljard kronor och har en balansomslutning på drygt 4 miljarder kronor. Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.

Så används Gavlegårdarnas avkastning

Gavlegårdarnas resultat efter finansiella poster för 2013 var 49 miljoner kronor. Vår ägare, Gävle kommun, fick 900 000 kronor i utdelning på insatt aktiekapital. Bolaget delar dessutom ut 10 miljoner kronor till ägaren att använda till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

Gavlegårdarna omsätter över 1 miljard kronor och har en balansomslutning på drygt 4 miljarder kronor. Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag.

RELATERADE DOKUMENT

Årsredovisning 2015