E-post

Logga in på din webbmail

Gavle.to är en gratis mail för Gavlegårdarnas hyresgäster och support kommer endast finnas via support@gavle.to. Där får du svar inom 24 timmar vardagar. Supporten omfattar endast webbmailen inga inställningar i egna e-postprogram

Om du vill konfigurera ditt konto i ett e-postprogram behöver du ange servernamn för inkommande och utgående
e-post.

Inkommande e-post: mail.gavle.to
Utgående e-post: Dessa uppgifter får du från din internetleverantör

Klicka här för att logga in på din webbmail

Logga in på din webbmail