E-post

Logga in på din webbmail

Om du vill konfigurera ditt konto i ett e-postprogram behöver du ange servernamn för inkommande och utgående
e-post. Om du har problem med din e-post via gavle.to så kontaktar du Zitius support på 0200-22 26 20

Inkommande e-post: mail.gavle.to
Utgående e-post: Dessa uppgifter får du från din internetleverantör