E-post

Logga in på din webbmail

Om du vill konfigurera ditt konto i ett e-postprogram behöver du ange servernamn för inkommande och utgående
e-post.

Inkommande e-post: mail.gavle.to
Utgående e-post: Dessa uppgifter får du från din internetleverantör